Условно-съёмный протез Vertex с опорой на 4 имплантата

Условно-съёмный протез Vertex с опорой на 4 имплантата
if(!defined('B_PROLOG_INCLUDED') || B_PROLOG_INCLUDED !== true) die(); ?>